Dränering i Linköping utan dolda kostnader

Varmt välkommen ska du vara till vår webbplats! Vi är ett företag i Linköping som erbjuder dränering till fasta priser, utan tillkommande kostnader eller dolda avgifter. Att kontrollera fastigheten är något vi mer än gärna gör – och detta utan kostnad. För en kostnadsfri offert – ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär.

Vid arbeten i hemmet kan du som privatperson oftast utnyttja ROT-avdraget – glöm inte detta! På upp till 50 000 kr är det möjligt för er att dra av 30 procent av arbetskostnaden – något som gör att priser ytterligare reduceras.

Trygg dränering i Linköping

I en väl fungerande fastighet finns det många grundläggande komponenter som måste fungera – och att hålla källare och husgrund fria från fukt är väldigt viktigt. För alla husgrunder är dränering ett måste – men något som varierar med markförhållanden och typ av husgrund är hur den utförs.

Vi kan hjälpa dig hela vägen tack vare vår personal som inte bara är erfaren men även certifierad – från första inspektion och offert till slutförande av dräneringen. Efter utförandet medföljer självklart garantisedel och fotodokumentation. Med Isodrän samarbetar vi för leverans av material och vid behov även som teknisk support och rådgivning.

Vi åker ut och besiktigar husgrunden så fort vi får in en offertförfrågan. För en lyckad dränering i Linköping krävs det att nödvändiga mätningar görs – dessa göra vi då. Med värmekamera mäter vi sedan och kan hitta skador som inte ögat kan se – därefter kan vi planera vårt arbete efter det.

För att du enkelt ska kunna jämföra oss med andra leverantörer lämnar vi därefter en kostnadsfri offert. Vår dränering utförs alltid till fasta priser – glöm inte det. Inga extra kostnader tillkommer när du anlitar oss.

Att leda bort vattnet är viktigt

På ett eller annat sätt uppstår alltid problem ifall dräneringen inte fungerar som den ska. Översvämning kan drabba hus med källare, men dålig dränering kan även leda till ökad fukt i källarutrymmena även om det inte uppstår översvämning – det här orsakar också problem i sin tur. Om grunden aldrig får möjlighet att torka kan den vittra sönder på sikt – och fukt leder till mögel vilket leder till sjuka hus, och sjuka hus leder – för dem som bor i huset – till sämre hälsa.

Hur huset är byggt och rådande markförhållanden är till stor del vad som avgör hur dräneringen går till. Vissa markförhållanden är enklare att åtgärda, medan andra är särskilt problematiska. Regnvattnet leds bort förhållandevis effektivt när marken till stor del består av grus och sand – men något som lätt orsakar problem är lerjord.

Förebygg fuktskador

Du har förbättrat avrinningsegenskaperna avsevärt med en dränering som är väl genomförd – men för att för att förebygga fuktskador och för att se till att avrinningen bibehålls finns det ett antal saker som kan vara bra att tänka på. Att undvika rabatter kring huset är exempelvis en sådan sak som är bra.

Via fungerande stuprör och hängrännor är det dessutom viktigt att regnvattnet leds bort från husgrunden. Att vatten ska ledas så långt bort från huset som möjligt är en tumregel. När marken sätter sig efter återfyllning är det även viktigt att tänka på att marken också bör luta från huset.

För att hålla sitt hus i gott skick under en lång tid är det grundläggande att ta hand om sitt hus. Att kostnader är stora är vanligt att man tycker, men fråga dig själv vad kostnaden hade blivit i längden – om inte större – ifall du hade slutat underhålla ditt hus. Återställningsarbete efter dränering i Linköping och byggnation har vi också lång erfarenhet av – samt även anläggning av ny tomt för fastighetsanläggningar och bostäder. Såväl omfattande byggen som mindre korrigeringar utför vi.

Dränering i källare  och husgrund – skapa säkerhet mot fukt

Nedan redogör vi för hur dräneringssystemet kan sammanfattas i tre punkter.

1. Ledningar för dränering – man lägger dessa kring husgrunder i syfte att markvattnet inte ska få direktkontakt med husets grundkonstruktion. Det kan uppstå problem ifall ledningarna ligger för högt: grundsulor kan hamna stå i direkt kontakt med fritt markvatten, vilket innebär risk för fuktskador. Något som är tänkt att minska vattensugningen är en dränering som är korrekt och professionellt utförd. Men även dränerad jord är fuktig vilket är viktigt att tänka på – vilket gör att grundsulan ändå suger fukt kapillärt från marken.

Av den fukt som sugs upp den vägen behövs därför även möjlighet till effektiv uttorkning. Man måste se till att det inte sker sättningar i marken som kan skada huset eller omgivande byggnader ifall man dränerar en husgrund på lermark (vilket sker ganska ofta). Att grundsulan ligger i markvatten med stor fuktbelastning är vad detta kan leda till. Uttorkning är mycket viktigt i dessa fall.

2. Dränerande lager eller skikt – utanför grundmuren bör detta alltid finnas och är en faktor som också är grundläggande. Att minimera och i bästa fall hindra husgrundernas kontakt med markvatten som kommer underifrån är vad denna ledning har som funktion primärt. Detta för att undvika att vatten – efter snösmältning eller nederbörd – sjunker ned i marken. Väggdränering behöver därför användas för att skydda murarna.

Vattentryck är vad en grundmur utan dränerande lager utsätts för, något som i sin tur kan leda till vattenläckage in i grundmurar och även in i lokaler. Att grundmurarna drabbas av extremt höga fuktnivåer är också något som detta kan leda till. Om de utsätts för vattentryck håller sällan fuktskydd av typen tätskikt av asfalt till hundra procent.

3. Dränerande lager under källargolvet – marvattnets nivå runt huset bestäms av ledningarna runt grunden. Ett dränerande lager behöver läggas under golven, det ska nämligen vara i kontakt med dräneringsledningarna kring husgrunden. Genom en enkel ledningsanslutning eller genomsläpplig jord skapas kontakten. Man får flera fördelar med en isodränskiva under betonggolven: ett dränerande lager som dessutom fungerar på ett värmeisolerande vis. Numera renoveras många källare till fullvärdiga ytor för boende, kompletta med bland annat golvvärme och andra bekvämligheter.

Att markvattennivån inte har möjlighet att stiga upp i värmeisoleringen som finns under husets golv är vad dräneringen måste se till. Minsta dräneringsdjup i de flesta fall under färdig golvnivå cirka 300-350 milimeter. Den befintliga golvnivån bör alltid mätas noggrant när man bestämmer vilken dräneringsnivå en husgrund ska ha. Man kan även tillgodose golvens behov av dränering på det sättet.

Har du frågor om dränering? Kontakta oss!

Av dränering har vi en omfattande erfarenhet varför vi inför, under och efter utförd dränering kan bistå med råd. Tveka inte på att ta kontakt med oss – vi arbetar med dränering i hela Linköping med omnejd.